Инфраструктурно строителство

„Запрянови-03“ ООД изпълнява:

  • Вертикална планировка, пътно строителство, ремонт на  всички видове пътни настилки;
  • Улично и площадково кабелизиране високо напрежение;
  • Улични и площадкови водопроводи и канализации;