Бетонов център

„Запрянови-03“ ООД  е производител и търговец на висококачествен бетон.
Изграден е модерен бетонов център, който работи при изисквания за високо качество в кратки срокове на изпълнение.

В бетоновия център се произвеждат 10 вида бетони за строителството.

Бетоните се произвеждат в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти:

БДС EN 206-1:2013 + А1:2016

БДС EN 206-1:2013 + A1:2016/ NA:2017

Предлагат се инертни материали :

филц 4/16, филц 4/22.5, филц 11,2/22,4

пясък 0/4

нефракциониран скален материал 0/63

инертните материали са в съответствие със следните стандарти :

EN 12620:2002 + A1:2008

EN 13242:2002 + A1:2007

„Запрянови – 03“ разполага със собствен автопарк и предлага услуги:

  • Транспорт на бетони – бетоновози;
  • Изпомпване на бетони – услуги с 36 метрова бетон помпа със Z разгъване;

За поръчка:
тел.: +359 887 33 11 05
e-mail: beton.center@zapryanovi.com