Жилищно строителство

„Запрянови-03“ ООД има изпълнени редица еднофамилни къщи и многофамилни жилищни сгради.

Специалистите и работниците на Дружеството изпълняват:

  • изкопни, зидарски, кофражни, бетонови, армировъчни и  покривни  работи;
  • мазачески, бояджийски, изолаторски, облицовъчни и  всички останали довършителни работи;
  • железарски, дърводелски и стъкларски работи;
  • сградни водопроводни, канализационни, електрически и  отоплителни, климатични, телефонни и охранителни  инсталации;