История

„Запрянови-03“ ООД е строителна компания основана на 01.12.2003 година.
Дружеството се управлява от Вакрил Запрянов и Георги Запрянов.
Централната строителна, складова и административна база е разположена на територията на индустриалната зона в град Асеновград.

От самото си създаване, дружеството ориентира дейността си към комплексно строителство.

„Запрянови-03“ ООД – гр.Асеновград е член на Българската строителна камара в гр.София от 2004 година. Регистрирано е и в Централния професионален регистър на строителя в следните групи и категории:

  • От Първа група: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжение, може да изпълнява обекти от първа до пета категория;
  • От Втора група: строежи от транспортната инфраструктура, може да изпълнява обекти от първа до четвърта категория;
  • От Трета група: строежи от енергийната инфраструктура, може да изпълнява обекти от трета категория;
  • От Четвърта група: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, може да изпълнява обекти от първа до трета категория;
  • От Пета група: отделни видове строителни и монтажни работи, фирмата ни може да изпълнява – събаряне и разчистване на сгради; земни работи; сондиране и пробиване; общо строителство на сгради и строителни съоръжения; строителство на покриви и хидроизолации; строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени; строителство на хидротехнически съоръжения; други специализирани строителни дейности; строителство на електрически инсталации; изолационни строителни дейности, строителстно на тръбопроводни инсталации; строителство на други инсталации; полагане на мазилки; монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи; полагане на подови настилки и стенни облицовки; боядисване и стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор;

Дружеството е сертифицирано по Системата за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2015, Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд базирана на ISO 45001:2018  , и Система за управление на околната среда, базирана на ISO 14001:2015.

В годините постепенно Дружеството изгражда и въвежда в експлоатация собствен бетон център и цех за алуминиева, PVC дограма и стъклопакети.